מאמרי הסולם חלק ג' מחשבת הבריאה, הנהגתה ודרכי השגתה

The Baal HaSulam Translation Project.
Or HaSulam, The Ashlag Heritage Foundation is undertaking a prolific task- Creating an authoritative body of translations of the works of Baal HaSulam, Rabbi Yehuda Levi Ashlag.
We progress according to the funds available to us.
This is the page through which you can donate specifically to this important project.

תיאור

בספר זה לוקטו מאות מאמרים מכתבי רבינו העוסקים בביאור מפורט של מחשבת הבריאה לפרטיה. ביאור מפורט של ענין השגחה פרטית והחזרת דין לחסד, כלומר, בירור שכל המצבים השונים שבבריאה, גם אלו הנראים כביכול כרע, המה פרטים בדרך להשגת השלימות של רצונו להיטיב לנבראיו.
כמו"כ יש קובץ נרחב של מאמרים על בירור ענין הדביקות והשגת השי"ת וכן דרכי הנבואה.
בראש הספר הובא כמאמר מבוא מאמר ה"הסתכלות פנימית" מחלק א' של תלמוד עשר הספירות המברר באריכות ובשפה ברורה את מחשבת הבריאה. בספר שלפנינו הובא מאמר זה בתוספות מרובות ממהדורות ראשונות שכתב רבינו למאמר זה, הן בספר "פנים מאירות ומסבירות" והן בספר "פי חכם".

מידע נוסף

כרכים

כרך א', כרך ב', כרכים א+ב

דילוג לתוכן