Or Hasulam

ספרים

כל ההכנסות מהפצת הספרים ישמשו לקידום המטרות הציבוריות של העמותה.
חלוקת ספרים חינם על פי קריטריונים ציבוריים שיקבעו מעת לעת ע"י האסיפה הכללית של העמותה.

עבור מי מיועדת התרומה?

דילוג לתוכן