כל ההכנסות ממכירת הספרים משמשות לקידום המטרות הציבוריות של העמותה.​

חלוקת ספרים חינם על פי קריטריונים ציבוריים שיקבעו מעת לעת ע"י האסיפה הכללית של העמותה.
דילוג לתוכן