חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ז

זהר

ז) אמר רבי אלעזר והא כתיב אני יהו״ה לא שניתי, אמר ליה ברי, ווי לבני עלמא דאינון אטימין לבא, דחשבין דידעין ולא ידעין, ודאי אני איהי שכינתא, הדא הוא דכתיב ויסרתי אתכם אף אני, איהי לא אשתני ולא איהי תמורה מיניה באחרא, ואיהו לא אשתני ולא אסתתר מינה, אבל לגבי…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה