מאמר מתן תורה לחג השבועות

מאת בעל הסולם – הרב יהודה ליב הלוי אשלג אודות:  מאמר מקיף בהסבר ענין נתינת התורה דווקא לעם ישראל ; ומדוע עם ישראל מכונה עם הנבחר אם קיבל התורה רק מפני ששאר האומות לא רצו לקבלה ; כיצד יתכן ומהי הסיבה שמצוות "ואהבת לרעך כמוך" כוללת בקרבה כל התורה ; כיצד שייך לקיים למעשה מצוה […]

מאמר ה'ערבות'

מאמר ה'ערבות' מאת בעל הסולם – הרב יהודה ליב הלוי אשלג אודות: מאמר "הערבות" הינו המשך למאמר מתן תורה ובו מבואר ענין הערבות שכל ישראל ערבים זה לזה וערבים לכלל העולם, וכן ייחודו של עם ישראל כ'ממלכת כהנים וגוי קדוש'. מקור PDF (המשך ממאמר "מתן תורה")שכל ישראל ערבים זה בזה,סנהדרין כ"ז שבועות ל"ט. וזהו דבר הערבות […]

מהות הדת ומטרתה

מהות הדת ומטרתה מאמר מאת בעל הסולם – הרב יהודה ליב הלוי אשלג אודות: מאמר מקיף המתמקד בנושאים הבאים: השי"ת הוא הטוב המוחלט ומטרתו בבריאה להיטיב לנבראיו ; השגחת השי"ת היא מטרתית שאין מידת הטוב ניכרת בטרם בואה לשלב הסופי ; שתי דרכים להגעה למטרה שהם 'דרך תורה' ו'דרך יסורים' והם התפתחות מדעת ושלא מדעת […]

מאמר לסיום הזהר

מהות הדת ומטרתה מאמר מאת בעל הסולם – הרב יהודה ליב הלוי אשלג אודות: נאמר בל"ג בעומר תשי"ג בעת הסעודה לרגל סיום כתיבת פירוש "הסולם" על הזוהר הקדוש ובו מבואר: הדבקות בבורא היא על ידי השוואת הצורה בעבודה על מנת להשפיע ; דבקות במוחא וליבא ; הכח להפוך את הרצון לקבל לרצון להשפיע ; מעלותו […]

מהות חכמת הקבלה

מהות חכמת הקבלה מאמר מאת בעל הסולם – הרב יהודה ליב הלוי אשלג אודות: עוסק בביאור מהות החכמה ; בענין ריבוי הפרצופים והעולמות שבה ; ביאור השפה המדוברת בה שהיא 'שפת הענפים' ; הממשיות שבחכמה ; ודרך מסירתה מרב לתלמיד.  מקור PDF בטרם אבוא לבאר את תולדות חכמת הקבלה, שכבר דשו בה רבים, מצאתי לנחוץ […]

תורת הקבלה ומהותה

תורת הקבלה ומהותה מאמר מאת בעל הסולם – הרב יהודה ליב הלוי אשלג מה היא חכמת הקבלה? הנה בכללה, היא עניין של התגלות אלקיית, מסודר בדרכיו בכל בחינותיו, ממה שנתגלה בעולמות, וממה שעתיד להתגלות, ובכל האופנים שאך אפשר לפעמים להגלות  בעולמות עד סוף כל הדורות. מקור PDF האזנה חלק א' הורדה האזנה חלק ב' הורדה תכלית […]

הקדמה לספר הזהר

הקדמה לספר הזוהר מאת בעל הסולם – הרב יהודה ליב הלוי אשלג אודות: ההקדמה לספר הזוהר הודפסה לראשונה בשנת תש"ה יחד עם החלק הראשון של פירוש "הסולם" לזוהר הקדוש. כדרכו, מבאר בעל הסולם בהקדמה על פני שבעים סעיפים, את עיקרי השקפתו על מהות הבריאה וסיבתה. נושאים עיקריים:  א. מהות האדם ותפקידו בשלשלת המציאות.  ב.ביאור תכלית הבריאה שהיא להיטיב לנבראים. […]

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

הקדמה לתלמוד עשר הספירות מאמר מאת בעל הסולם – הרב יהודה ליב הלוי אשלג אודות: ההקדמה לתלמוד עשר הספירות מורכבת למעשה משני הקדמות שונות שאוחדו לאחת בהדפסה מאוחרת. היא נכתבה בשנת תרצ"ז כהקדמה לפירוש המקיף של בעל הסולם לכתבי האר"י, והיא מקיפה נושאים רבים העומדים ברומו של עולם היהדות, אותם הוא מבאר בבהירות רבה. ההקדמה ארוכה […]

מבוא לספר הזהר

מבוא לספר הזוהר מאת בעל הסולם – הרב יהודה ליב הלוי אשלג אודות: הודפסה בשנת תש"ה בראש הכרך הראשון של הזוהר עם פירוש הסולם. תוכנו עוסק בגדרים נחוצים לידיעת העוסקים בלימוד הזוהר הקדוש.  חלק א' חלק ב' PDF ג' גדרים שבזוהר הקדוש  א. היות, שעומק החכמה שבספר הזהר הקדוש סגור ומסוגר באלף מפתחות, ושפתנו האנושית […]