Or Hasulam

שאלות ותשובות

אור הסולם הוקמה לפני כ 5 שנים כמענה לקושי בלימוד חכמת הקבלה בכלל ובדרך בעל הסולם בפרט, הנובע מפיזור ההגדרות והמושגים במקומות שונים וחוסר יכולת לחבר את כל המקומות ביחד על מנת לראות תמונה שלמה.
לצורך כך הקמנו עמותה רשומה ללא כוונת רווח עם עובדים בשכר ומערך מתנדבים לפיתוח ותמיכה בפרוייקטים השונים שיתנו מענה לקושי זה ולהשגת מטרות העמותה. במשך השנים הגיעו לידנו חומרים רבים מבעל הסולם שלא יצאו לאור מעולם שהוסיפו למטרותיה של אור הסולם את הוצאתם לאור של חומרים אלו.

מטרתנו לפתוח לציבור את מרחבי חכמת הקבלה ולתת לעוסקים בחכמה כלים להתקדמות לימודית ורוחנית על פי מורשת בעל הסולם המשלבת בין הקיום המעשי של המצוות לבין הפנימיות והכוונה.

איסוף, ריכוז, הגהה ועריכה בצמידות מוחלטת למקור של כל ההחומרים הכתובים והמוקלטים שקיימים בלימוד חכמת   הקבלה ובעבודת ה' מבעל הסולם ותלמידיו.

הוצאה לאור והפצה של חומרים אלו בדפוס ובאמצעיים אלקטרוניים שונים.

בניית כלים לימודיים שיסייעו וינגישו את חומרי הלימוד ללומדים ברמות שונות של לימוד ויקרבו לומדים חדשים.

בניית פלטפורמות לימוד שיאפשרו לימוד משותף ללומדים שישאו ויתנו בחכמה ויפתחו אותה.

צוות העמותה מורכב מלומדי תורת בעל הסולם ותיקים ומנוסים שלמדו אצל תלמידי בעל הסולם ומאנשי צוות בתחומים טכנולוגיים שונים.

פעילות העמותה ממומנת מתרומות.

ע"י תרומות והתנדבות לסיוע בפרוייקטים השונים.

באתר ישנם ארבעה מנועי חיפוש: בזהר, בכתבי האר"י, בכתבי בעל הסולם ובכתבי תלמידי בעל הסולם. ע"י מנועי החיפוש ניתן למצוא בכל מסד הנתונים את כל המקומות שבהם מופיעים נושאים או מושגים בחכמת הקבלה.

מילון הערכים הוא ריכוז ממויין של ערך מסויים בחכמת הקבלה מכל מסד הנתונים בו ניתנת הגדרה מדוייקת לערך.

כל המקורות הם כתבי יד שלא יצאו לאור של בעל הסולם שנמצאים בארכיון אור הסולם.

לעמותה יש הסכמות מכל רבני קהילות אשלג הידועים: הרב גרנירר שליט"א חתן הרב"ש, הרב שיינברגר שליט"א חתנו של הרב ברנדווין, הרב גוטליב שליט"א תלמיד הרב"ש ועוד. ניתן לראות הסכמות בדף ספרי העמותה.

העמותה אינה קשורה לקבוצה מסויימת ופועלים בה אנשים מקבוצות שונות ומגוונות ומטרתה לשמש את כל לומדי תורת בעל הסולם וחכמת הקבלה באשר הם.

באתר יש גם מנוע חיפוש בכתבי האר"י ובזהר על כל חלקיו.

העמותה הוציאה עד כה שלושה ספרים: מאמרי הסולם והקדמות הסולם שהם ספרי יסוד בתורת בעל הסולם ואגרות הסולם שהוא ספר בעבודת ה' מבעל הסולם למתקדמים. ניתו לרכוש את הספרים דרך האתר בכל אמצעי התשלום ובצורה מאובטחת. לרכישת הספרים >>

הפרוייקט העיקרי הוא פרוייקט הדיגיטציה של חכמת הקבלה שיקשר בין כל חלקי חכמת הקבלה ובין כל התורה כולה. הפרוייקט ייתן ללומד פלטפורמה לימודית בו יוכל לקבל את המידע הרלוונטי ללימוד עצמי בכל מקום בחכמה ובתורה. הפרוייקט מבוצע ע"י חברת סי די איי סיסטמס – מפתחת פרוייקט השו"ת האינטרנטי של אוניברסיטת בר אילן ועוד פרוייקטים בתחום היהדות ועלותו נמדדת במיליוני שקלים.

עבור מי מיועדת התרומה?

דילוג לתוכן