Or Hasulam

פרויקטים של עמותת אור הסולם

הפרויקטים של אור הסולם עולים בקנה אחד וממשים את מטרות העמותה, שהם הנגשת והפצת תורת בעל הסולם בכל הרמות.

 כל פרויקט הוא נדבך המרכיב מערכת שלמה המשתמשת באמצעים רבים טכנולוגיים ואנושיים מן השורה הראשונה.
אנשי המקצוע והתוכן נבחרים בקפידה בכדי לקבל את התוצאות ברמה הגבוהה ביותר לתועלת הלומדים.

ביצוע הפרויקטים וההתקדמות המהירה בהם, בעלת חשיבות מכרעת, ומותנית במימון המסתכם בסכומים גדולים של כסף, המשתלמים בהתחשב בתוצאה המקווה שתשדרג את הגישה לתורת בעל הסולם ולחכמת הקבלה בכללה.

איסוף כמויות גדולות של חומרים מקוריים של בעל הסולם ותלמידיו חלקם אף נרכשים בממון רב.

אנו רואים ברכה רבה בעמלנו ומקבלים חומרים מקוריים ונדירים מאנשים שונים שמוציאים חומרים מה"בוידעם" ומתוך הערכה לפועלנו מוסרים לנו אותם להוצאה לאור.

הקמת ארכיון מסודר ומקוטלג המכיל עשרות אלפי כתבי יד, הקלטות ומסמכים שונים מבעל הסולם ותלמידיו.

לפניכם הצצה על קצה המזלג אל מאחורי הקלעים של עבודת הארכיון של "אור הסולם".

בנייה ותפעול של ממשק עריכה ממוחשב המסונכרן בין כל עורכי אור הסולם לבניית מסד נתונם שיבצע פעולות עריכה בחומר הארכיון:

א. איסוף כל החומרים הכתובים והמוקלטים הקיימים שיצאו ושלא יצאו לאור מהאר"י, ובעל הסולם (כולל זהר הסולם) ותלמידיו, הקלדה, הגהה מגרסאות המקור, תמלול, עריכה, תרגום (אם צריך), פיסוק, ניקוד (אם צריך), הקלטת קריינות ויצירת קבצי וידאו טקסט משולבים. 

ב. ביאורי הפשט: כל מובאה או מושג שמופיעים בכתבים מהתנ"ך או מדברי חז"ל תתורגם (אם צריך) תורחב ותבואר.

ג. יצירת קישורים בכל מרחבי החכמה על פי קישורים מובנים מבעל הסולם.

ד. יצירת מילון ערכים, אינדקס ומפתחות מכל החומרים של "בעל הסולם" ותלמידיו.

ה. שיוך בין כתבים שונים המבארים אחד את השני ועריכת הכתבים לפי נושאים שונים.

פעולות אלו מבוצעות כיום באור הסולם באופן ידני.

פרויקט זה מבוסס על החומרים שנוצרו במסד הנתונים.

עד כה יצאו לאור הספרים "אגרות הסולם" ו"הקדמות הסולם" (שניהם כבר במהדורה השניה) וספר חדש "מאמרי הסולם"- מתן תורה המורחב.  ספרי קבלה – עמותת אור הסולם>>

הפעלת ופיתוח מנוע חיפוש מתוחכם באתר אור הסולם המאפשר חיפוש מתקדם בזהר ,בכתבי האר"י ,בכל ספרי בעל הסולם הקיימים ובכתבי תלמידיו.  

מילון ערכים מתפתח עם אפשרות חיפוש בכל ספרי בעל הסולם  המכיל עד כה

כ 32,000 ערכים כל יום מתוספים ערכים חדשים מספרים נוספים. 
יצירת אינדקס ערכים ומפתחות לכל ערכי המילון שנוצרו עד כה.
כלים לימודיים – מנועי חיפוש>>

פרויקט הדגל של אור הסולם הוא הפלטפורמה הלימודית, פרויקט זה מבוסס על מסד הנתונים ועל מנוע החיפוש של אור הסולם.

פלטפורמה זו תאפשר ללומדים בכל הרמות לקבל את כל המידע הנחוץ להם ללימוד טקסט כל שהוא בכל כתבי בעל הסולם ותלמידיו.

מידע זה יכלול טקסט מדויק, מוגה, עם סימני פיסוק ומתורגם המבאר את מובאות התנ"ך וחז"ל בפשט ומאפשר האזנה לקריינות המלווה את הטקסט. מתוך הטקסט יהיה אפשר לפתוח קישורים מובנים בכל מרחבי החכמה הנותנים ביאורים נוספים והרחבה על הטקסט.

יהיה ניתן לבצע חיפוש על מושגים שמופעים בטקסט בכל מרחבי החכמה ע"י מנוע החיפוש של אור הסולם ויהיה ניתן להגיע לערכי המילון הקשורים למושגים שמופיעים בטקסט, יהיה ניתן לקרוא או לשמוע ביאורים על הטקסט מתלמידי בעל הסולם.

בניית פלטפורמה אינטרנטית

שתאפשר דיון ושיתוף פעולה פורה בין הלומדים שיוביל להתפתחות החכמה על בסיס הפלטפורמה הלימודית שתקים אור הסולם.

 

"אור הסולם" הקימה ומפתחת אתרי אינטרנט בעיברית ובשפות שונות

שיסייעו להפיץ ולהנגיש את חכמת הקבלה בדרך בעל הסולם לכלל הציבור ומקדמת אותם ברשתות החברתיות השונות ובמנועי החיפוש.

באתרים אלו יהיו כל האמצעים הלימודיים שמפתחת "אור הסולם" כלים לימודיים,ספרייה כתובה וקולית של כל ספרי בעל הסולם שיצאו לאור, כתבי יד מקוריים והקלטות של שיעוריו וסרטי תדמית שיסבירו את החשיבות והדרך להשתמש באמצעים אלו ופניה לציבור לסייע בהתנדבות או במימון של הפרויקטים של אור הסולם.

 

שכתוב הקלטות של השיעורים של בעל הסולם ותלמידיו והעלאה כקובץ וידאו עם כתוביות. 

הקלטת כתבי בעל הסולם ותלמידיו בקריינות מקצועית והעלאתם כקובץ וידאו בצמידות לטקסט רץ. 

כניסה לספריית מדיה>>

תקליטור תורני אשלג
פרויקט זה מבוסס על מסד הנתונים ויהיה זהה לפלטפורמה הלימודית שתהיה במדיה ממוחשבת ולא אינטרנטית לטובת הציבור שאינו משתמש באינטרנט.

קו טלפון
פיתוח קו טלפון שכולל ספריה קולית של כל כתבי בעל הסולם ותלמידיו הכוללת הקלטות מקוריות וקריינות. להאזנה יש להתקשר אל קו "אור הסולם" למספר – 0799348238

עבור מי מיועדת התרומה?

דילוג לתוכן