אור הסולם - ספריית אור הסולם
דף הבית >> כלים לימודיים >> ספריית אור הסולם

ספריית

הסולם

grid3, grid, icons, apps, squares
reading, reading, book, student, library

אודות ספריית אור הסולם

בספריית אור הסולם מופיעים ספר הזהר ,כתבי האר"י ,ספרי וכתבי בעל הסולם וכתבי
תלמידיו שיצאו לאור וגם כתבי יד שלא יצאו לאור או שסודרו מחדש.
ניתן לבחור בתפריט בין כתבי וספרי בעל הסולם לבין כתבי תלמידיו ואחר מכן לנווט בינם.