אור הסולם - יעל לנגפורד ז"ל
דף הבית >> יעל לנגפורד ז"ל

אבוי לאיש שלא ראה אור

שלא הביט בלהבה

שלא עמד ליד בערה

שלא שפך שמן למדורה

משום שבנפשו חשיכה.

-
אבוי לאיש שלא פצה פיו בשיר
שלא חש שמחה
שלא דץ ליבו
שלא נסתחרר ראשו
משום שבתוכו שממה.

-
אבוי לאיש שלא הגה רעיון
שלא הרהר והתלבט
שלא ראה בעיני רוחו
שלא החליט ושלא עשה
משום שבמצולות- נפשו שעבוד

-
אבוי לאיש שלא ראה יופי
שלא הביט בנאה
שלא חש הזוהר
שממנו לא הסתנוור
משום שבנפשו כיעור ושחור.

-
ואבוי לאיש שלא אהב
משום שבימיו עמל ללא שכר.

האיש שלא - מאת יעל לנגפורד ז"ל