Or Hasulam

הסבר על שימוש במערכת

תיאור כללי של המערכת

המערכת הלימודית של אור הסולם כוללת:
ספריית עיון בחכמת הקבלה, בספר הזהר, כתבי האר"י, כתבי בעל הסולם ותלמידיו.
מילון ערכים ואינדקס ערכים מקיף מכל חכמת הקבלה.
מפתח נושאים מקיף המקשר את חכמת הנגלה עם חכמת הנסתר.
מנוע חיפוש מתוחכם ומתקדם בספרית העיון או בחלקיה ,במילון הערכים והאינדקס ובמפתח הנושאים.
ספרית מדיה הכוללת שיעורים מבעל הסולם ותלמידיו, קריינות של הזהר ,הקלטות של מאמרים שונים ועוד…

הכנסו והתנסו במערכת

עץ העיון

עץ העיון מאפשר עיון ולימוד בספרות העיקרית של חכמת הקבלה,בספר הזהר , בכתבי האר"י ,בכתבי בעל הסולם ותלמידיו,עיון במילון ערכים ואינדקס בחכמת הקבלה,בכתבי יד שלא יצאו לאור ובספריית מדיה.

עץ עיון מילון ערכים ואינדקס

מילון הערכים בעץ העיון מאפשר עיון באלפי ערכים בחכמת הקבלה דרך המקור שלהם או דרך אינדקס א-ב

עץ עיון ספרית מדיה

בספריית המדיה ניתן לצפות בשיעורים בחכמת הקבלה ופנימיות התורה מפי בעל הסולם ותלמידיו בהקלטות של מאמרים וקריינות של ספר הזהר.

עץ עיון ספר דיגיטלי צורת הדף

בעץ העיון ישנה אופציה ללמוד בספר דיגטלי בצורת הדף המקורי בספר הזהר כתבי האר"י תלמוד עשר ספירות ועוד. באופצית הספר הדיגיטלי ניתן לעשות חיפוש ,הדגשות, סימניות והערות שנשמרים על שם המנוי וניתנים לשחזור בכל פעם שחוזרים ללמוד בספר

הכנסו והתנסו במערכת

מערכת לימודית

המערכת הלימודית מאפשרת עיון בכל ספריית העיון ולנווט בין המקורות, מופיעים בה קישורים למקורות אחרים בחכמת הקבלה המרחיבים את ההבנה בקטע הנלמד ומקשרים אותו למקורותיו בחכמת הנגלה

מערכת לימודית-שמירה הדפסה העתקה

במערכת הלימודית ניתן לשמור להדפיס ולהעתיק את החומר הנלמד וכל חומר אחר שנמצא במערכת והשתמש בו לעריכת תכנים שישמשו ללימוד אישי וכן להנגשת והפצת חכמת הקבלה

הכנסו והתנסו במערכת

מנוע חיפוש-הסבר כללי

במנוע החיפוש של המערכת הלימודית שלוש אפשרויות חיפוש עיקריות:מורפולוגי המוסיף תחיליות וסופיות,יחיד ורבים ,זכר ונקבה ועוד, החיפוש המדוייק מאפשר חיפוש מדוייק על המילה והחיפוש המורחב עושה הרחבה של תחיליות וסופיות לראשי תיבות וארמית, השלילוב של שלושתם נותן תוצאות מדוייקות וממוקדות של החיפוש.

הכנסו והתנסו במערכת

מנוע חיפוש-מורפולוגי מדוייק מורחב

במנוע החיפוש של המערכת הלימודית שלוש אפשרויות חיפוש עיקריות:מורפולוגי המוסיף תחיליות וסופיות,יחיד ורבים ,זכר ונקבה ועוד, החיפוש המדוייק מאפשר חיפוש מדוייק על המילה והחיפוש המורחב עושה הרחבה של תחיליות וסופיות לראשי תיבות וארמית, השלילוב של שלושתם נותן תוצאות מדוייקות וממוקדות של החיפוש.

הכנסו והתנסו במערכת

מנוע חיפוש-חיפוש במילון ערכים

במנוע החיפוש של המערכת הלימודית ישנה אפשרות חיפוש במילון הערכים ניתן לחפש בשמות הערכים וכן בתוכן הערכים

הכנסו והתנסו במערכת

מנוע חיפוש-מסך תוצאות החיפוש 1

במסך תוצאות החיפוש ישנם פונקציות צפיה מגוונות בסרטון זה מוצגות פונקציות אלו

הכנסו והתנסו במערכת

מנוע חיפוש-מסך תוצאות החיפוש 2

במסך תוצאות החיפוש ישנם פונקציות צפיה מגוונות בסרטון זה מוצגות פונקציות אלו

מפתח נושאים

מפתח הנושאים מפרק את כל חוכמת הקבלה ובונה אותה מחדש ליפי נושאים, לדוגמא ניתן לראת את כל הפרושים וההסברים לכל פסוקי התנך, מאמרי חז"ל, חגי ישראל,נושאים וסוגיות בחכמת הקבלה ועוד

הכנסו והתנסו במערכת

מפתח נושאים-חיפוש במםתח נושאים

בסרטון זה מוסבר כיצד ניתן לבצע חיפוש במפתח הנושאים או על ידי שם הנושא אותו מחפשים או חיפוש בתוך הנושאים עצמם

עבור מי מיועדת התרומה?

דילוג לתוכן