אור הסולם - שיר קודש
דף הבית >> כלים לימודיים >> ספריית אור הסולם >> ספריית בעל הסולם >> שירים >> שיר קודש
אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם www.orhasulam.org 
השיר פורסם לראשונה בספר "בדרכי רבותינו" מאת הרב רברהם יחזקאל אשלג בן האדמו"ר ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל

 
שיר קודש
(נמצא בכתבי בעל הסולם זיע"א)

אלקי נשמה שנתת בי טהורה
הפחתה באפי והייתי לנפש חיה 
מה נפלאתה אהבתך לחמדה והאורה
נבלו שפתותי מלומר דיה דיה.

ובוראי עצבני עודני באבי 
נפשי אנושה פצע בלבבי 
כי לשרתו חמדתי בשהוא אבי 
ואני מאד חפץ בו, והוא בי.

ולו רחבת ידים ועבודה רבה 
ואני איש משכיל ובן תשועה 
כיאות למלאכה באמונה וחבה 
אכן דחפני ולבבי קרועה.

נפשי כגלגל סובבת על אופניה 
מקוטבה ולהלאה אף משהו לא תזיעה 
אור שמשה נטה מעבר פניה 
ומאז, מכל משאלותיה גדועה.

יד נעלמה בקעה את עצמותי 
ונקלותי והייתי לשתי מחנות 
האחת סרה תחת פקודת גויתי 
ושאריתם אחרי נפשי פונות.

אכן גופי מהם לא יךע תאוה 
כי אלקיו בחמדה לא כבדהו 
כמו סריס חמה מנעהו מאהבה 
אשר עמלו ללא ידעהו יעזבהו.

האוכל דבר עמו מאשישי חשקי 
מפליאות אהבה גילוי נסתרות 
או דברי עגבות מצופי ושקוי 
בלעג יהסני ״מה יאמרו הבריות״.

ההוא, לעולם לא יטעם ממנעימותי 
ואנכי הכי אפנה למטעמותיו 
ונוסף גם על צרותי. 
להכעיסני בקצפיו ומהלומותיו.

גם ביום הרוחה לא יתן לי ברכה 
אך לעג כארבה עלי ירבה 
מה לכי בעננים כי תראני בכה 
כי טרף תשרופי כמו להבה.

אם הזמן שיחק ואליך פנה 
יחדיו לא ידעוך ואת חלומותיך 
הרי בבזיון יפגשוך בכל פנה 
זה יירק בפניך וזה ימרוט שערותיך.