אור הסולם - שאלות ותשובות
דף הבית >> שאלות ותשובות

שאלות?

bubbles, bubbles, comments, chat, talk

ותשובות!

בכל אתר 'אור הסולם' הקפדנו על הלשון המקורית של בעל הסולם ותלמידיו ללא שינוי ,תוספת או חיסור. כאן בשו"ת 'יסודות החכמה' יתכנו שינויי לשון קלים ע"מ לסייע בהבנה. דוגמה: חיבור של שני מקורות או יותר של בעל הסולם למקור אחד או מחיקת מילות קשר שאין להן משמעות להגשת ההסבר כאן וכו'. כמו כן חלק מהשאלות הן של בעל הסולם וחלק של העורכים.
flag2, flag, report, mark