אור הסולם - קבצים לזיהוי תלמידי בעל הסולם - ספריית מדיה
דף הבית >> כלים לימודיים >> ספריית מדייה >> קבצים לזיהוי תלמידי בעל הסולם - ספריית מדיה
קבצים לזיהוי - תלמידי בעל הסולם
movie3, movie, wheel, video, film
צוות העמותה מנסה לזהות את קולות תלמידי בעל הסולם שבהקלטות להלן. אנו מעונינים לאתר אנשים נוספים שהיו אפילו כילדים אצל בעל הסולם ועשויים להכיר את הקולות. מתנדב אצלנו אדם נפלא, שמשכתב מיידיש לעברית את שיעורי בעל הסולם המוקלטים, ווחלק מהשיעורים כבר מופיעים בוידאו כששומעים את קולו של בעל הסולם עם כתוביות בעברית. אם נצליח לזהות את קולות תלמידי בעל הסולם, תהיה לזה משמעות ולכן אנו מבקשים את עזרתו של כל מי שיודע.
reading, reading, book, student, library
arrow-right11, arrow-right, right, next

התלמיד הראשון

התלמיד השני

התלמיד השלישי

התלמיד הרביעי

התלמיד החמישי

התלמיד השישי