אור הסולם - עיין והבין בצרופי אלב"ם
דף הבית >> כלים לימודיים >> ספריית אור הסולם >> ספריית בעל הסולם >> שירים >> עיין והבין בצרופי אלב"ם
אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם
הועלה לאתר ע"י צוות עמותת "אור הסולם"

שיר זה, שנכתב בשם בעל הסולם מופיע בכתבים של הרב דוד מינצברג .
ככל הנראה השיר הזה הוא של בעל הסולם עצמו והועתק ע"י הרב דוד מינצברג.

 
הועתק מכתב יד מורי שליט"א
ט"ז שבט תשי"א

עיין והבין בצירופי אלב"ם על כל אות השלישי מהחרוזים הנאמרים למטה ואז תבין נפלאות
תמים דעים ויאמר עליך אשרי העם שככה לו וכו':
אור ובא וסר תלבישני מעטרה החופפת ומזיוה באה.
בדם קדוש הנוזל בגידי אחיש לי כמחודש כולי ויאה.
ובהתקבץ האור מע"ג הבא וסר ובשרי ודמי ליחידה ראוי.
יחידה עורי מיגדלה ברור לראשי עינים גאה גאה.
עורי בשרי וגידי בעצם יבואני ותקרב עצם אל עצם וידובקו.
למה האור כי יאר ואני על סופי וכתינוק נקי.
בחון וחקור כי חזקת ממני וכל רצונך בידיך שיצאתי נקי.
בשכר ועונש גופני אין לי עסק עוד ומנגעי אור השכל לא מוכה.
(אלה צירופי אלב"ם: אל במ גנ דס הע ופ זץ חק טר יש כת)