דף הבית >> אודות אור הסולם >> חדשות האתר

חדש באתר "אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם"!

megaphone, megaphone, bullhorn, announcement, advertisement, news

חדש באתר "אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם"! 

תאריך - יג' באדר תשע"ח / 28.2.18
הוספנו לספריית כתבי היד של בעל הסולם זצ"ל מאמרים שטרם ראו אור:
מאמר עולם שנה נפש - חלק ג'
מאמר עולם שנה נפש - חלק ד'
מאמר עולם שנה נפש חלק ה'
מאמר כוחות הטבע
לכבוד חג פורים הוספנו לספריית חגים ומועדים שתי חוברות:

א. חוברת אחת המעמיקה בלימוד עניני פורים על פי חכמת הקבלה מהזהר, כתבי האר"י וכתבי בעל הסולם לבקיאים בחכמה.
ב. חוברת שניה נוגעת בעניני עבודת ה' מבעל הסולם ותלמידיו.
חוברות אלה הופקו ע"י מערכת חיפוש ועיון חדשה שפותחה ע"י "אור הסולם" בעלות של מאות אלפי ש"ח ותעלה בקרוב לאוויר.

אור הסולם השקיעה משאבים רבים וכח אדם מיומן על מנת להנגיש את תורת בעל הסולם לכל דורש.
אנו ממש זקוקים לתמיכתכם כדי להמשיך את המפעל החשוב של אור הסולם.

"זכר למחצית השקל"
מנהג מחצית השקל בהידור לתמיכה באור הסולם! כנסו לדף התרומות באתר ותמכו...

קישור לדף תרומות

(התרומות מוכרות להחזר מס עפ"י סעיף 46)

תוכן האתר הינו דינמי, חידושים באתר יפורסמו מעת לעת בדף זה ובניוזלטר לחברים רשומים.

באתר זה הושקעה ועדיין מושקעת עבודה עצומה, אנו מקווים כי תוכנו והאפשרויות שהוא מציע, יסייעו לכם בלימוד והבנת חכמת הקבלה ע"ד בעל הסולם זצ"ל.

כידוע הבסיס לאתר הוא מאמץ משותף של לומדים לקדם את מטרות האתר. נשמח לקבל חומרים ורעיונות נוספים מחברים, ולאחר בדיקה של הצוות לפרסם באתר.


תאריך - טו' בשבט תשע"ח / 31.1.18

- הוספנו לספריית כתבי היד של בעל הסולם זצ"ל מאמרים שטרם ראו אור:
מאמר ארבע משאבות - חלק ב'
מאמר ארבע משאבות - חלק ג'
מאמר עולם שנה נפש - חלק א' 
מאמר עולם שנה נפש - חלק ב'