אור הסולם - זמן נרות
דף הבית >> כלים לימודיים >> ספריית אור הסולם >> ספריית בעל הסולם >> שירים >> זמן נרות
אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם
הועלה לאתר ע"י צוות עמותת "אור הסולם"


שיר זה, שנכתב בשם בעל הסולם מופיע בכתבים של הרב משה מרדכי שולץ .
ככל הנראה השיר הזה הוא של בעל הסולם עצמו והועתק ע"י הרב משה מרדכי שולץ.


"זמן הנרות" ומודו "ברביעי" ברוך השם,
"אור חמישי" "בחדש השלישי" נודע בשם.
מועד העבר "תרף" ידך והחיל הפרח,
עני במים תתמך השקותו בפתח.
תתהפך בחומר חותם ונצבת נכחו,
גם בו חכמה אסף ומה תתגדלו בכחו.
זמן כביר חשקת לו עול משאך "מונח רביעי",
יראתך בראשית אב ומיד זווגו תופיעי.
"יום השישי מעשה בראשית" ברצון דפקתה,
ומיד בחיק אמו נחתו ושדים לה ערכתה.
באפרת בית לחם תתן קולה בנעימה,
אלהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה.
כל עת תסעדו בחדשים ותפתהו בבינה,
במליה תמיד יתענג "תשוקה באמצע" הכינה.
הוריה כלתה למקוטעים יולד "בחדש הראשון",
שתף בורא עולם ויופח נשמה לאדם הראשון.
פתאום שלחתו "בבלה" ותתן לפיו עמל וכעס,
רד בתוך עמלקי אל תאוה נפשך ויעש.
אז אסחר ואקוה מה עמדי מולידי מי ואין,
קראתי ואתחנן ובראשך תנענע לי ויאר העין.
"בשלישי" אמרת הבט אחריך וראה אביך ואמך,
למועד כעת הזאת והנה בן לשרה אשתך.
וכן אתה תכין לבך כי ידי תכון עמך,
"זכור מצרים" כבדם מאד למען יאריכון ימיך.