אור הסולם - זיכוי ממס בקנדה
דף הבית >> תרומות >> זיכוי ממס בקנדה

זיכוי ממס - תרומות מקנדה

יש לשלוח ל:
Ne’eman Foundation
 75 Lisa Crescent
Thornhill, ON L4J 2N2
Tel: 647.955.1820

ולכתוב עבור העמותה
יש גם לעדכן את מזכירות העמותה דרך צור קשר שנוכל להודיע להם ל התרומה שאמורה להתקבל.