אור הסולם - זיכוי ממס בארה"ב
דף הבית >> תרומות >> זיכוי ממס בארה"ב

זיכוי ממס - תרומות בארה"ב

PEF

PEF הוא גוף המנפיק קבלה מוכרת לצרכי ניכוי מס לתורמים אמריקאים
ניתן להעביר דרכם סכום של מינימום 25$ ועד כל סכום שהוא.
תרומות מתחת לסכום של 500$ לא ישלחו לעמותה עד שיצטבר בחשבונכם בpef סכום זה.
על מנת שהתרומה תעבור דרך הpef והתורם יקבל אישור ניכוי מס יש לעשות את הצעדים הבאים:
א. על הצ'ק שהתקבל כתרומה יש לרשום לפקודת ה PEF

ב. במקום של ההערה יש לכתוב את שם העמותה כפי שהוא מופיע במסמכי הPEF ואת מספר העמותה

ג. את הצ'ק יש לשלוח לכתובת ה PEF

ד. PEF ינפיק קבלה מוכרת לצרכי מס בארה"ב עבור התורם וישלח אליו.

ה. סכום התרומה ישלח אליכם בצ'ק של הpef ,לכתובת העמותה הרשומה אצלם.


כתובת ה pef:
 
P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc
630 THIRD AVENUE, 15 THFLOOR
NEW YORK, NY 10017


We are very glad to inform you that you have met the requirements whereby grants can be made to you upon approval
of our Trustees

Please note that all contributions must carry a recommendation and not a directive as to the charity that is desired. All checks must be made payable to P.E.F. Israel Endowment Funds. In addition, we do not accept contributions under $25.00. Checks made out incorrectly will be returned to the donors. We .do not keep a record of returned checks

All grants made by us are subject to our supervision and control in accordance with our requirements. Please note that we do not normally issue grants in amounts under $500. You will receive your first grant, and future grants, only after your account has accumulated a balance of at least $500

:You may prepare a form to send your donors and may include in your brochure a statement such as the following

U.S. tax deductible contributions of at least $25 may be sent (and must be made payable) to P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc., 630 Third Ave, 15th Floor, New York, NY 10017 with a recommendation that it be used for us.

.Please advise your donors that PEF issues official receipts for contributions. However, we request that you acknowledge every donor promptly as well

.Good luck in your fund raising efforts

.Sincerely yours

Geoffrey Stern

President

P.S. URGENT : Contributions sent to us must recommend your organization using the EXACT NAME SHOWN ABOVE AND THE AMUTAH NUMBER 58-0528115. Kindly insure that your donors are aware of this before they send us a contribution. Please understand that failure to do so may result in funds being misdirected or returned since many charities have similar names