אור הסולם - הרב משה מרדכי שולץ
דף הבית >> כלים לימודיים >> ספריית אור הסולם >> ספריית תלמידי בעל הסולם >> הרב משה מרדכי שולץ

ספריית

הסולם

grid3, grid, icons, apps, squares

אודות הרב משה מרדכי שולץ

- מחשובי חסידי גור בוורשא, ושימש בטרם קרבתו לרבינו כראש-קבוצה של ארבעים אברכים. הוא התפרנס בדוחק מעבודת כפיים, ואת שאר יומו הקדיש לתורה במסירות נפש. לילות שלמים היה עומד ולומד בקול נעימה על יד העמוד בבית מדרש צדדי שבשולי הרבעים היהודיים של וורשא.
- ממכתביו לרבינו עולה כי הוא היה חלש מאד בגופו, כך למשל, הוא נשא על גופו את אותות החורף הפולני הקפוא משנה לשנה. גם רחיים של משפחה ברוכת ילדים תלויים היו צווארו, אך אלו לא מנעוהו מעבודת ה' בכל כוחו. כשעלה רבינו לארץ ישראל הוא השתוקק לעלות אחריו. נעשו בזה מאמצים רבים לאורך כמה שנים, אך תמיד לא הסתייע הדבר מסיבות שונות. 
- לרבינו הוא כתב כי הוא נותר לו החבר היחיד בכל העולם, וביותר מכך אין לו צורך כלל. אולם במכתב משנת תרפ"ח הוא כבר מספר על קבוצת תלמידים עובדי ה' שנקבצה בצילו, וכלשונו: "המה מעט מזעיר החפצים ליטע בלבם יראת שמים, ויטו אוזנם לשמוע דבר אמת ואדוקים בי, המה כמו אפרוחים נחשבים וצריכים לאמם".
- ר' משה מרדכי נעקד על קידוש ה' עם כל משפחתו בשואת יהודי אירופה, ה' יקום דמו!
redo2, redo, arrow, right
arrow-right11, arrow-right, right, next
arrow-right11, arrow-right, right, next

הרב משה מרדכי שולץ