אור הסולם - הרב משה ברוך למברגר
דף הבית >> כלים לימודיים >> ספריית אור הסולם >> ספריית תלמידי בעל הסולם >> הרב משה ברוך למברגר

ספריית

הסולם

grid3, grid, icons, apps, squares
redo2, redo, arrow, right
arrow-right11, arrow-right, right, next
arrow-right11, arrow-right, right, next

הרב משה ברוך למברגר

אודות הרב משה ברוך למברגר

- נולד בפולין בשנת תרנ"ו (1895/6) ועלה בצעירותו לארץ.
- משהכיר את בעל הסולם ונעשה לתלמידו, היה רבו לתמצית חייו. הוא הקדיש את כל כולו לצרכי בעל הסולם והיה למשמשו.
- פרק מיוחד בחייו הינו התמסרותו להדפסת ספרי בעל הסולם והפצתם.
- נפטר בה' באדר תשמ"א (9.2.1981).
- מכתביו ותולדותיו נדפסו בספרים "משה עבדי" ו"ברכת משה".