אור הסולם - הקדמות
דף הבית >> כלים לימודיים >> ספריית אור הסולם >> ספריית בעל הסולם >> הקדמות

ספריית

הסולם

grid3, grid, icons, apps, squares

אודות הקדמות בעל הסולם

הקדמות בעל הסולם סובבות בעיקרן סביב שני צירים שהם אחד.
האחד, הוא הסבר דרכי עבודת ה' ומחשבת הבריאה. בספר זה נדרש רבנו המחבר לשאלות כבדות משקל על מהות החיים, הבריאה, התורה והמצוות, עבודת הבחירה, ועוד שאלות רבות אשר תשובותיהן עומדות ברומו של עולם. במקום להידרש לפרטים ולעסוק בענפים, פותח הוא את הסוגיה משורשה. לעיתים, במילים ספורות הוא מבאר עניינים עליהם עמלו הררי ספרים. הוא מפצח את סוד היקום והקיום, מבאר את סוד הבריאה משורשה, וממילא נמצאת התשובה לכל השאלות. על כך יעידו המוני לומדי תורתו, כי מאמריו פתחו את עיניהם, עד אשר כל נתיב חייהם קיבל גוון אחר לגמרי, נהיר הרבה יותר, וגם מרומם הרבה יותר.   קרא בהרחבה>>
arrow-left16, arrow-left, left, previous
arrow-right11, arrow-right, right, next
cart-checkout, cart-checkout, checkout, ecommerce, shopping, products, purchase, buy, store
arrow-right11, arrow-right, right, next