אור הסולם - הבהיר
דף הבית >> כלים לימודיים >> ספריית אור הסולם >> ספריית בעל הסולם >> שירים >> הבהיר
אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם
הועלה לאתר ע"י צוות עמותת "אור הסולם"


שיר מאת בעל הסולם

הבהיר

הבהיר, ומן שחקים מזהיר,
שמה: מבפנים לפרכת המסך.
סוד צדיקים שמה מתבהר,
ויאירו יחדיו האור והחושך.

טוב מאד, לחקור מפעליו,
ואליו הזהרו משלוח יד!
אז תשמעוהו, וכה תפגשוהו,
במגדל עוז, שם המיוחד.

ויערב לכם דבר אמת,
לדבר דבר בלי בר.
וכל שאתם תחזו לכם,
עיניכם תראנה ולא זר.

יסדתיו בעניי ד' מרחשון, תרצ"ז לפ"ק פה בני ברק תובב"א.
                                                         יהודה הלוי אשלג