אור הסולם - בית שער הכוונות
דף הבית >> כלים לימודיים >> ספריית אור הסולם >> ספריית בעל הסולם >> בית שער הכוונות

ספריית

הסולם

grid3, grid, icons, apps, squares

אודות בית שער הכוונות

בית שער הכוונות' נועד על ידי בעל הסולם להיות כעין מבוא לחיבור רב הקף בביאור כוונות התפילה בימי חול ומועדים, המובאים בכתבי האר"י ז"ל בעיקר בכרך הנקרא "שער הכוונות". מסיבות שונות, החליט בעל הסולם שלא להוציא מחשבתו לאור, ותחת זאת נותר בידינו רק ה"בית שער", שבו מצוטטים לשונות האר"י ז"ל בעיקר בענין סדר עמידת העולמות, ועליהם צירף בעל הסולם את
ביאורו "אור פשוט".
redo2, redo, arrow, right
redo2, redo, arrow, right