אור הסולם - אתה מצוי
דף הבית >> כלים לימודיים >> ספריית אור הסולם >> ספריית בעל הסולם >> שירים >> אתה מצוי
אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם
הועלה לאתר ע"י צוות עמותת "אור הסולם"


שיר מאת בעל הסולם

אתה מצוי מחויב המציאות 
ואורותיך יוצאים מהנמשכים לראות 
לכן נתחייבו כל נברא לעבדיך                                   בהם התחיב כל נברא לעבדיך
כי לא יחסרוך גם עובדי זולתיך
בראתני לא בחיוב זולת בנדבה
כי גאית ולפני כל מלאכה השלוה                               השלמה
מתוך כתבי יד שטרם יצאו לאור.