אור הסולם - אשא עין למרומים
דף הבית >> כלים לימודיים >> ספריית אור הסולם >> ספריית בעל הסולם >> שירים >> אשא עין למרומים
אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם
הועלה לאתר ע"י צוות עמותת "אור הסולם"


שיר זה, שנכתב בשם בעל הסולם מופיע בכתבים של הרב דוד מינצברג .
ככל הנראה השיר הזה הוא של בעל הסולם עצמו והועתק ע"י הרב דוד מינצברג.


ב"ה
אשא עין למרומים זיק שלהבות מאין ספורות
אשתתף עם נבונים זכרון דברים וכל הקורות
בלמד דעת מבינים חרט על לוח לבבי
בהרמת קול השירים חסד גדול אשר גמלני
גלגלי שיר בעטי לפתח טפל בהתכתי והקפאתי ורקמי
גדולתו בנגינות לנצח טפחני ועשאני בעמקי בטן אמי
דרכי טובו ורוב חסדו יסד נרו על ראשי והאיר
דבר גדולתו ויושר פעלו יצב מלאכו לפני והצהיר
הגיון לבבי בחרט אנוש כל תורתו וחוקותיה למדני
הלך רוחי בבקר לחרוש כל מצוותיו לשמו השביעני
ודוי דברים במסמרים נטועים לצפות בעולם מסופו לסופו הראני
ווי הב וכסף מחושקים ללכת בדרכי חכמים וישרים הזהירני
מאז אך לחפשי יצאתי
מרתיקות חבלי הבטן השתחררתי
נרי אסף נגהו וזהרו קדר
נשחר תארי ועורי מכל בני עירי
סמרו כשערות ראשי לבי כאבן נתאבן

(חסר בכת"י)