אור הסולם - אפתח פי בשיר ושפתי אליך
דף הבית >> כלים לימודיים >> ספריית אור הסולם >> ספריית בעל הסולם >> שירים >> אפתח פי בשיר ושפתי אליך
אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם
הועלה לאתר ע"י צוות עמותת "אור הסולם"


שיר זה, שנכתב בשם בעל הסולם מופיע בכתבים של הרב משה מרדכי שולץ .
ככל הנראה השיר הזה הוא של בעל הסולם עצמו והועתק ע"י הרב משה מרדכי שולץ.ב"ה א' בלק י"א תמוז, אפר"ת

אפתח פי, בשיר ושפתי אליך,
בנשמתי אשר בקרבי תנפל לרגלך.
גם כח אין בי, אך אות ביני וביניך,
דברי קדשיך אהובים נתונים עמך.
הלא אתה החלות להראות עבדיך,
מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך.
זכור הברית בין הבתרים בחסדך,
חש מהר ולא התמהמה להוציא פעולתך.
טרם תועבה נעשה מבעד נגדך,
ירחם על בן תושיה והודיעני דרכך.
כי זה משה האיש אשר העלנו ממצרים,
לא ידענו מה היה לו, כי נהפך המים.
מי גלים עלי ראשי תהמה ומרים,
נקבץ יחדיו, ונזעק כל השרים.
סמים נעשה רפואה נשליך למים,
עני בעצה תתמך ידיך, שלח לאסורים.
פקח כח, פדה משחת, פתח שערים,
צדיק מט לפני רשע, אש לוהט גחלים.
קול קורא מארבע רוחות השמים,
רוח והצלה יעמוד ממקומך ליהודים.
שם טוב תתן אל מי שנפשו בעד שמך,
תרחם על בן אמצת, כי רצונו כרצונך.