אור הסולם - איכה
דף הבית >> כלים לימודיים >> ספריית אור הסולם >> ספריית בעל הסולם >> שירים >> איכה
אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם
הועלה לאתר ע"י צוות עמותת "אור הסולם"


שיר מאת בעל הסולם
ב״ה א׳ כי תצא. ח׳ אלול. אפר׳ת.


איכה היתה לזונה.
כל היום מאכלה בלי תואנה.
קריה נאמנה.
יראה ואהבה ערבים זה לזה בנאמנה.
מלאתי משפט.
כל ראתה עיניו ילפתו המשפט.
ואשר יעשה מיד נשפט.
ואשר יגנב ימלא במשפט.
צדק ילין בה. דיין הצופה ממגדלה.
אמת וקשוט הנעלה.
הוא הרואה בכל עמלה.
ומה שחסר צדק ימלא בה.
ועתה מרצחים.
עבר וחלוף עיר הצחים.
ונפשו מתגולל בדם רצחים.
כי אין משפט ומר צחים.
שריך.
סוררים וחברי גנבים.
עיניהם ישותו ותובילו לבם.
לחברו ״בגן״ לבא ״בים״.   
ולבו נמשך אחריהם ונטמע בם.
כלו אוהב שוחד ורודף שלמונים.
יקח לבו עם הזונים.
שוחדים עיניו בעתים פלמונים.
ויאמרו יבא לך עשרת מונים.
יתום לא ישפטו.
כי אב ואם לא ראו לכן נטו.
וריב אלמנה לא יבא עליהם.
כי ממרחק תראה את שוחדיהם.
וממנו עורו את עיניהם.
לכן לא תעשה ריב עם בעליהם.
לכן נאום האדון ה׳ צבאות אביר ישראל.
כי ארים ניסי ואתן אות לישראל.
הוי אנחם מצרי.
כי אקרא את שמו נח מצרי.
לאמור לאובי.
זה ינחמנו ממעשינו ואנקמה מאובי.
ואשיבה ידי עליך.
מעצבון ידינו שמעצב עצמותיך.
ואצרף כבר סגיך.
ואסירה כל בדיליך.
ואשיבה שפטיך כבראשונה.
ויועציך כבתחילה.
אחרי כן יקרא לך בנאמנה.
עיר הצדק קריה נאמנה.
והבן.