אור הסולם - אדון קניתני מנוער כמו טובה
דף הבית >> כלים לימודיים >> ספריית אור הסולם >> ספריית בעל הסולם >> שירים >> אדון קניתני מנוער כמו טובה
אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם
הועלה לאתר ע"י צוות עמותת "אור הסולם"


שיר זה, שנכתב בשם בעל הסולם מופיע בכתבים של הרב דוד מינצברג .
ככל הנראה השיר הזה הוא של בעל הסולם עצמו והועתק ע"י הרב דוד מינצברג.


ב"ה טו חשון תרפ"ט

אדון קניתני מנוער כמו טובה כן דושנה
בשהייתי ילד בער למדתני על בוריה להבינה
גאה ומלא כעס מדרשי התורה בדרשוני
דל באין דעת נכון היית להודיעני
האכלתני והשקיתני והלבשתני סעדתני בימין צדקך
ועלי תולע האמנתני והרביתני עזרתני בגודל חסדיך
זוהרי תורתך בפשיטות פצת ביד חסידך
חזיתני והתפשתני משיטות צדיקי ויסודי עולמך
טובי הרמזים ממני המנעת? קבלו עליכם אך מלהתייהר
אם אך חשקתיך אלי שעת! חום לבבכם לנקות ולהטהר
שמור אשמור לסעדכם צמא צמא אבל חיכי
תיכף אמצא אליכם באמרי ישקוני מים מי
ירחם עלי ויחי' נפשי
דודי ורעי אויה! חזק והגבר קול נחץ
וקנה ונהי נהיה זכה לבבך וכתמיך רחץ
דמיתי כמדבר ציה קל חיש ישועתי יחלצך מלחץ
(קל חיש אסיר המחץ)
בעת לסודך ידי שלחתי
נלאתי כבר מלהפיל תחנתי
מימי אוקינוס חדולות וסודי תפלה במלוא חפנים
שבעו כבר מלבלעות אך הזהר מלהתחייב בכפלים
הלא כי השבעתים בדמעות מנוע מהם שליחות ידים
ציוני תורתי תגלא בירושלים.